خیریه دکتر مصطفی نراقی

کارگاه الکتروتکنیک

کارگاه الکتروتکنیک خیریه دکتر نراقی

تاسیس و تجهیز کارگاه الکتروتکنیک به همت خانواده محترم نراقی

رشته الکتروتکنیک و الکترونیک هر دو از گرایش‌هاى پرطرفدار رشته برق محسوب مى‌شوند، اما مباحث تخصصى متفاوتى در هرکدام از آن‌ها تدریس مى‌شود. تمرکز اصلى رشته الکترونیک روى مدار‌ها و بردهاى الکترونیکى و استفاده از قطعاتى چون خازن و ترازیستورهاست. این در حالى است که تمرکز اصلى رشته الکتروتکنیک بررسى و آنالیز مدارهاى مونتاژ بالا و کار با قطعاتى چون تابلوهاى برق و انواع کابل‌ها است.

فضاى آموزشى این رشته با مساحت 250 مترمربع، ظرفیت 110 دانش‌آموز و مجهز به 10 دستگاه تابلو برق و 8 استند آموزشى است.

اقدامات خیریه خانواده نراقی Naraghi family organization