خیریه دکتر مصطفی نراقی

گفتگوی سرکار خانم نهاله نراقی عضو هیات امنای خیریه دکتر نراقی

نویسنده :

خیریه نراقی

تاریخ انتشار :

June 9, 2024

از شما دعوت می‌کنیم تا گفتگوی جذاب سرکار خانم نهاله نراقی (عضو هیات امنای خیریه دکتر نراقی) را بخوانید!

سرکار خانم نهاله نراقی در این گفتگو درباره ایده تاسیس خیریه، چالش های پیش رو و زمینه های فعالیت بنیاد خیریه دکتر نراقی صحبت می‌کنند و نوید برنامه‌های گسترده‌تری در زمینه آموزش، درمان، حمایت اجتماعی و محیط زیست در آینده را می‌دهند!

متن کامل مصاحبه را در این لینک بخوانید 💚

نهاله نراقی موسس خیریه دکتر نراقی