خیریه دکتر مصطفی نراقی

کسب مقام دوم رباتیک منطقه چهار استان البرز

Annotation 2024-02-04 143902

مسابقات رباتیک هر سال در دو مرحله استانى و سپس کشورى برگزار مى‌شود. هنرستان زنده‌یاد دکتر مصطفی نراقى مفتخر است که با ابتکار جدید ربات شعله‌یاب که از طریق تلفن همراه کنترل مى‌شود، موفق به کسب رتبه اول استانى شده و در حال آماده‌سازى براى حضورى موفق جهت شرکت در مرحله کشورى هستند.