خیریه دکتر مصطفی نراقی

افتخار آفرینی دختران دبستان فروردین طاهباز، کسب مقام اول ژیمناستیک!

نویسنده :

خیریه نراقی

تاریخ انتشار :

April 15, 2024

افتخار آفرینی دختران دبستان فروردین طاهباز، کسب مقام اول ژیمناستیک!

افتخار آفرینی دختران دبستان فروردین طاهباز، کسب مقام اول ژیمناستیک!

به‌نام حضرت دوست

مهدیه رستمی از مقام آوری دانش آموز دبستان دخترانه فروردین ظاهباز خبر داد؛ در متن این خبر آمده است:

دانش آموزی که دررشته‌ی ورزشی ژیمناستیک رتبه‌ اول را به دست آورده است.

مونا براتی، ورزشکار افتخار آفرین پس از کسب رتبه اول بیان داشت:

من ازاینکه توانسته ام به همچین جایی برسم ودراین رشته مقام اول را بیاورم حس خیلی خوبی دارم. من دراین رشته 6 تا مقام آورده ام وچندین کاپ قهرمانی‌ را بدست آورده ام‌. ازخداوند متعال خواستارم که به جاهای بالاتری برسم. من ازاینکه به اینجا رسیده ام ازخانواده وازمربی عزیزم بسیار ممنونم.

مقطع ابتدایی مدرسه فروردین طاهباز در سال 1397 به عنوان بخشی از خدمات آموزشی خیریه دکتر نراقی و به همت بنیانگزاران این خیریه (سرکار خانم فروردین طاهباز، سرکار خانم نهاله نراقی و جناب دکتر علینصر نراقی) افتتاح گردید.