خیریه دکتر مصطفی نراقی

تاسیس مرکز پودمانى علمى و کاربردى کهریزك

تاسیس مرکز پودمانى علمى و کاربردى کهریزك دکتر نراقی

تاسیس مرکز پودمانى علمى و کاربردى کهریزك

با نام زنده‌یاد دکتر مصطفی نراقی

در میانه سال‌هاى دهه هفتاد خورشیدى «سراى فرهنگى آموزشى دکتر مصطفی نراقى» در خانه سالمندان کهریزك به منظور بروزرسانى سطح علمى و آموزشى کارکنان و مددجویان کهریزك به عنوان گامی موثر تاسیس شد تا ضمن هم‌افزایى علمى هر چه بیشتر نسبت به مسائل و مشکلات سالمندان و معلولان با توجه به دانش روز جهان، کارکنان و نیروهاى متخصص خویش را روزآمد و هم گام با آخرین دستاوردهاى نوین علمى در حوزه‌هاى مددکارى اجتماعى، روانشناسى و مشاوره قرار دهد.

حاصل تلاش‌هاى اواخر دهه هفتاد خورشیدى سبب شد تا در آغاز سال 1400 خورشیدی بنیاد دکتر نراقى با همراهى مدیران کهریزك تصمیم به گسترش فضاى آموزشى موجود گرفته و سراى فرهنگى آموزشى دکتر نراقى را به مرکز پودمانى علمى و کاربردى کهریزك تغییر دهند تا ضمن رعایت استانداردهاى آموزشى وزارت علوم تحقیقات و فناورى و نیز سرفصل‌هاى تعریف شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى، این بار به عنوان یک دانشگاه قدم در مسیر توسعه و تعالى فضاى فرهنگى کشور پر زمینه سالمندان و معلولان بردارد.

با حمایت‌هاى بى‌دریغ خانواده دکتر نراقى امروز بیش از 350 دانشجو در هشت رشته تحصیلى با تخصص و گرایشات مددکارى در حال تحصیل هستند تا آینده نظام سلامت در یارى رسانى به افراد نیازمند هر چه غنى‌تر و مبتنى بر دانش روز پیش رود.

حضور خانم نهاله نراقی در تاسیس مرکز پودمانی کهریزک - Ms. Nahale naraghi a member of board of trustees

ساختمان مجموعه سراى فرهنگى و آموزشى دکتر نراقى که امروز به دانشگاهى بالنده در تخصص خویش تبدیل گشته در دو طبقه مجزا با امکانات آموزشى روزآمد در حال تکمیل است و مرکز علمى کاربردى با پذیرش پنجاه درصدى دانشجو خارج از کهریزك، نیمى از فضاى خویش را در خدمت تعلیم و تربیت نیروهاى جوان و کارآمد کشور قرار داده است.

ایجاد سالن اجتماعات در مرکز علمى و کاربردى، علاوه بر ایجاد امکان برگزارى همایش‌ها و سمینارهاى علمى مبتنى بر سالمندان و معلولان و خدمت رسانى به فضاى دانشگاهى به محلى در جهت خدمت رسانى به کهریزك در برگزارى مراسم‌ها و همایش‌هاى ملى و بین‌المللى کهریزك تبدیل شده است.

خیریه دکتر مصطفی نراقی Naraghi charity

از سال 1399 تا کنون بیش از 300 فارغ التحصیل این مرکز علاوه بر خدمت رسانى به مجموعه کهریزك با کذب در سایر نهادها و موسسات مددکارى توانسته‌اند تا مهارت‌هاى خویش را در بستر یارى رسانى و مددکارى سالمندان و معلولان بکار بندند و همین مهم رسالت مرکز پودمانى را جامع عمل پوشانده تا چشم‌انداز ارائه خدمات دانش محور و روزآمد علاوه بر کهریزك به سایر نقاط کشور و باقى موسسات و نهاد‌هاى حمایتى تسرى یابد.

سرکار خانم نهاله نراقی (عضو هیات امنای موسسه خیری دکتر نراقی) بیان کردند: افق دید مرکز پودمانى علمى و کاربردى کهریزك که مزین به نام پر افتخار زنده‌یاد دکتر مصطفی نراقى است رسیدن به مرجعیت علمى کشور در حوزه خدمات به سالمندان و معلولان ایران عزیز است که در سال‌هاى آتى با حمایت‌هاى خانواده دکتر نراقى و حمایت‌هاى مدیران و مسئولین کهریزك محقق خواهد شد.

اهدای لوح سپاس به خانواده محترم دکتر نراقی برای تاسیس مرکز پودمانی کهریزک
اهدای لوح سپاس به خانواده محترم دکتر نراقی برای تاسیس مرکز پودمانی کهریزک