خیریه دکتر مصطفی نراقی

تاسیس مدرسه متوسطه اول باقر طاهباز توسط خیریه دکتر نراقی

Establishment of High School For Girls by Ms. Nahale naraghi as a member of naraghi's charity

تاسیس مدرسه متوسطه اول باقر طاهباز توسط خیریه دکتر نراقی

علاوه بر هنرستان و مدرسه ابتدایى، خیریه جهت تکمیل مقاطع تحصیلى در مشهد مدرسه متوسطه اول باقر طاهباز را نیز در سال 1397 تاسیس کرد. این مدرسه داراى 2500 مترمربع زیربنا و 600 مترمربع بنا در دو طبقه احداث شد. هم اکنون حدود 400 دانش‌آموز در این مدرسه در حال تحصیل هستند.

سرکار خانم نهاله نراقی (عضو هیئت امنای موسسه خیریه نراقی) اظهار داشتند:

ایده ما برای ساختن مدارس در تضمین این است که آموزش را برای همه کودکان در دسترس قرار دهیم. هر مدرسه جدید با نیازهای آن منطقه خاص ساخته می شود. مدارس ما مجهز به مجموعه‌های فناوری اطلاعات و آزمایشگاه‌های علمی هستند، زیرا معتقدیم که ارائه ابزارهای لازم برای رقابت در بازار دیجیتال به کودکان و نوجوانان، راهی تضمینی برای گسترش ایده‌های جدید و مهارت هایی به جهت ورود به بازار کار است.

Building a New School by naraghi family charitable foundation