خیریه دکتر مصطفی نراقی

تاسیس مدرسه ابتدایى فروردین طاهباز

تاسیس مدرسه ابتدایى فروردین طاهباز توسط موسسه خیریه نراقی nahaleh naraghi charity

مدرسه ابتدایى فروردین طاهباز به کوشش بنیاد خیریه دکتر نراقی

در سال تحصیلى، 98-97 مدرسه ابتدایى فروردین طاهباز با مساحت 2500 مترمربع و 600 مترمربع بنا در 2 طبقه، با هدف رشد، تربیت و تکوین شخصیت دانش‌آموزان دختر ساکن یکى از مناطق محروم مشهد تاسیس شد. هم اکنون بیش از 400 دانش‌آموز در این مدرسه مشغول به تحصیل هستند.

برگزارى اردوهاى علمى، کارگاه نقاشى، جشن‌هاى مختلف مانند یلدا و جشن تکلیف؛ هم چنین اردوهاى تفریحى این مدرسه را به محیطى دوست داشتنى براى همه کودکان دوره ابتدایى تبدیل کرده است. این مقطع شامل 6 پایه اول تا ششم ابتدایى و هر پایه داراى دو کلاس آموزشى با ظرفیت 35 نفر است.

کلاس هوشمندى ابتدایى

با کوشش و اهتمام خانواده محترم زنده‌یاد دکتر نراقی از جمله سرکار خانم فروردین طاهباز(نراقی)  و سرکار خانم نهاله نراقی پنج کلاس درس نیز به صورت هوشمند جهت تدریس به دانش‌آموزان این مرکز تجهیز و در اختیار معلمان قرار گرفته است تا این عزیزان با کیفیت مناسب‌ترى در عرصه آموزشى تعلیم بپذیرند.

آزمایشگاه ابتدایى

تجهیزات آزمایشگاهى به دانش‌آموزان اجازه مى‌دهد تا به صورت عملى آزمایش‌ها را انجام دهند. چنین یادگیرى عملى اغلب درك نظریه‌ها و مفاهیم چالش برانگیز را آسان‌تر مى‌کند. در همین راستا آزمایشگاهى مجهز دایر شد.

دبستان خیریه دکتر نراقی Naraqi charity