خیریه دکتر مصطفی نراقی

اهدای لباس گرم و غذای روزانه به دانش آموزان

Bagher Tahbaz Girls' High School

طرح اهداى لباس زمستان به دانش‌آموزانى که از پوشش گرم و مناسبى برخوردار نیستند همچون سابق برگزار شد. به همین مناسبت تعداد 330 قطعه پوشاک مورد نیاز تامین شد. همچنین به مناسبت فرارسیدن عید نوروز 1402 تعداد 70 قطعه لباس و کفش به دانش‌آموزان تحت پوشش تحویل شد.

تامین تغذیه مناسب روزانه در سال تحصیلى 1401-1402 در چهار مدرسه ابتدایى دخترانه فروردین طاهباز، متوسطه اول باقر طاهباز و هنرستان کار و دانش ربابه طاهباز و مدرسه ابتدایى شیخ طوسى دوشیفت جمعا به تعداد 1440 دانش‌آموز شامل سوپ و شکلات صبحانه و بیسکویت هدیه شرکت آماده لذیذ در طول سال تحصیلى به صورت رایگان به مشهد ارسال مى‌شود. همچنین سایر اقلام مورد نیاز سال آموزشى 1401-1402جهت توزیع صبحانه که توسط بنیاد خریدارى و توزیع مى‌شود.

با فرارسیدن سال تحصیلى جدید خیریه دکتر مصطفی نراقى جهت رفاه دانش‌آموزان تحت پوشش خود حدود 6 هزار قطعه نوشت‌افزار مورد نیاز دانش‌آموزان این عزیزان را تهیه و اهدا کرد.

 

اهدا نوشت افزار خیریه دکتر نراقی